Inspectie SZW en toezicht tijdens coronacrisis

Voor het handelen van de Inspectie SZW in relatie tot corona is de arbowetgeving leidend. De veiligheid en gezondheid van werknemers staat voorop.