TOGS-regeling ook voor nevenactiviteiten

Ondernemers kunnen sinds 29 april ook aanspraak maken op de TOGS-regeling met een van hun geregistreerde nevenactiviteiten.