Versoepeling administratieve verplichtingen – identificatieplicht

De Belastingdienst neemt een soepel standpunt in als de werkgever nu een administratieve verplichting, zoals de identificatieplicht, niet kan nakomen en deze herstelt wanneer dat wel kan.