Toch vangnet voor flexwerkers zonder WW

Er komt alsnog een vangnet voor flexwerkers die in de coronacrisis ontslagen zijn maar geen uitkering krijgen. Inkomenssteun voor flexwerkers is echter moeilijk uitvoerbaar.