TOGS-regeling – vestigingsvereiste en afwijkende SBI-code

Minister Wiebes geeft een toelichting op het vestigingsvereiste bij de TOGS-regeling en gaat in op de beoordeling door RVO bij een afwijkende SBI-code.