NOW – verschil tussen voorschot en definitieve subsidie

Het definitief vaststellen van het NOW-subsidiebedrag bouwt voort op de berekening van het subsidiebedrag bij het voorschot, maar er zijn wel verschillen.