NOW – berekening tegemoetkoming loonkosten

De NOW-subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. De omzetdaling moet minimaal 20% zijn.