Invoering gedifferentieerde Aof-premie per 2022

Een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) wordt ingevoerd per 1 januari 2022. Kleine werkgevers betalen een lagere premie.