Naleving Risico Inventarisatie en Evaluatie: hoe kan het beter?

De naleving van de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moet verbeteren. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken presenteert haar plan.