Reacties werkgevers en werknemers op advies Commissie Borstlap

De Commissie Borstlap bracht op 23 januari 2020 haar advies uit over de arbeidsmarkt. Hoe reageerden werkgevers- en werknemersorganisaties?