AVG en verstrekken personeelsgegevens: vragen en antwoorden

Werkgevers mogen personeelsgegevens niet zomaar doorgeven aan anderen. Zij moeten volgens de AVG aan een aantal voorwaarden voldoen.