Loonaangifte onder WAB – hoe zit dat precies?

De Wet arbeidsmarkt in balans bepaalt dat sinds 1 januari 2020 een lage en hoge WW-premie geldt. Wat betekent dit voor de aangifte loonheffingen?