Meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers vanaf maart 2020

Werkgevers uit andere EU-lidstaten moeten vanaf 1 maart 2020 hun werkzaamheden en de komst van werknemers die tijdelijk in Nederland gaan werken, vooraf melden.