Geld voor aanpassing werkplek arbeidsbeperkten

Werkgevers kunnen via de pilot generieke werkvoorziening een aanvraag indienen voor de aanpassing van een werkplek binnen hun bedrijf.