Prejudiciële vragen over gedeeltelijke transitievergoeding

Geldt een gedeeltelijke transitievergoeding ook bij salarisvermindering door een functiewijziging? Hof Amsterdam heeft hierover prejudiciële vragen gesteld.