Hoe staat het met de webmodule voor opdrachtgevers?

De ontwikkeling van de webmodule is in een vergevorderd stadium. Dat staat in de vierde voortgangsbrief Werken als zelfstandige.