Iniatiefwet invoering minimumuurloon ingediend

Iedereen heeft voor ieder gewerkt uur recht op dezelfde minimumbeloning volgens een recent ingediende iniatiefwetsvoorstel.