WAB – lage of hoge WW-premie bij 30%-herzieningssituatie?

Als de werkgever 30% meer uren uitbetaalt aan de werknemer dan in zijn arbeidsovereenkomst staat, dan moet de werkgever vanaf 2020 alsnog de hoge WW-premie toepassen. Maar er is een uitzondering op deze regel.