WAB to do: compensatie transitievergoeding na ziekte

Een werkgever kan vanaf 1 april 2020 voor de zieke werknemer waarmee hij na 104 weken ziekte de dienstbetrekking beÃĢindigt een compensatie voor de transitievergoeding aanvragen bij UWV. WAB to do?