Transitievergoeding berekenen onder WAB vanaf 2020

De berekeningsmethode van de transitievergoeding wijzigt met ingang van 1 januari 2020 door invoering van de de Wet arbeidsmarkt in balans.