WAB – payrollkrachten krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden

Payrollkrachten hebben recht op minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener. Ook krijgen zij per 1 januari 2021 recht op een adequate pensioenregeling.