Tussenmaatregelen bij te laag vastgestelde beslagvrije voet

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet zijn negen tussenmaatregelen in gang gezet.