Beschikking Whk – werkgever moet no-riskpolis werknemers bewijzen

Zijn de uitkeringslasten van diverse (voormalig) werknemers terecht aan de werkgever toegerekend of is voor deze personen een no-riskpolis van toepassing? Op wie rust de bewijslast? Rechtbank Den Haag doet uitspraak.