WAB to do: oproepovereenkomst

De definitie van de oproepovereenkomst wijzigt aanzienlijk onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Wat wijzigt er? WAB to do?