Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven – invoering STAP-budget

Het wetsvoorstel dat strekt tot afschaffing van de in de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen fiscale aftrek van scholingsuitgaven is onderdeel van het pakket Belastingplan 2020.