Gezamenlijke stukloonnorm en stukloonregeling

De regeling van de stukloonregeling wijzigt. Bij ministeriƫle regeling kunnen voorwaarden worden gesteld aan een door decentrale sociale partners gezamenlijk opgestelde stukloonregeling.