AVG – verwerker of verwerkingsverantwoordelijke?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt verschillende eisen aan verwerkingsverantwoordelijken en aan verwerkers.