Nieuw kennisdocument premiedifferentiatie WW 

In het kennisdocument premiedifferentiatie WW wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de lage en hoge WW-premie, onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans.