Cumulatie ontslaggronden in WAB niet met f-grond

Ontslag als gevolg van werkweigering in verband met een ernstig gewetensbezwaar (f-grond) kan geen onderdeel zijn van de cumulatiegrond, zoals geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans.