Transitievergoeding berekenen bij variabele beloning 

Werkgever en werknemer verschillen van mening met welk bedrag aan variabele beloning (bonussen) het maandloon moet worden vermeerderd voor berekening van de transitievergoeding. Wat oordeelt de rechter?