WAB to do: cumulatie ontslaggronden

Als de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 in werking treedt versoepelt het ontslagrecht. Er komt een nieuwe ontslaggrond bij. WAB to do?