Wel of geen studiekostenbeding afgesproken?

Is een studiekostenbeding overeengekomen tussen werkgever en werknemer? Dat is de vraag die centraal staat in een recente uitspraak.