WAB: lage en hoge WW-premie en loonaangifte

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft gevolgen voor de WW-premie. Voor vaste contracten gaat een lagere premie gelden.