Meeste maatregelen WAB op 1 januari 2020 in werking

De Wet arbeidsmarkt in balans treedt grotendeels op 1 januari 2020 in werking. Het besluit waarin de inwerkingtredingsdatum staat is in het Staatsblad gepubliceerd.