Herziene Detacheringsrichtlijn moet werknemer beter beschermen

Om gedetacheerde werknemers beter te beschermen, wordt de Detacheringsrichtlijn uitgebreid met voorwaarden voor huisvesting en bepaalde toeslagen en vergoedingen.