Aanpassingen werkkostenregeling in Belastingplan 2020

De werkkostenregeling wordt aangepast. De vrije ruimte stijgt naar 1,7 procent voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon.