Oproepcontract: oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na 12 maanden

Het kabinet heeft dan wel aangekondigd oproepcontracten te willen vervangen door basiscontracten, maar voorlopig is het nog niet zo ver. Wat zijn de huidige regels?