Thuiswerkende grensarbeiders: beleid sociale zekerheid verlengd tot 2023

De Europese lidstaten hebben afgesproken dat thuiswerken in elk geval tot 1 januari 2023 voor de sociale zekerheid niet leidt tot wijziging van het werkland naar woonland.