Invoering 2 maanden betaald ouderschapsverlof per 2 augustus

De Wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking. De uitkering van 50 procent gaat omhoog naar 70 procent van het dagloon.