Planning voornemens en prioriteiten SZW n.a.v. coalitieakkoord

Minister Van Gennip en minister Schouten informeren over de planning omtrent de in het coalitieakkoord aangekondigde voornemens en prioriteiten van het ministerie van SZW.