No-riskpolis: hoe zit het precies en wat wijzigt er?

De no-riskpolis is bedoeld om werkgevers over de streep te trekken om iemand in dienst te nemen
met een arbeidsongeschiktheidsverleden.