Maximum bijdrage-inkomen en inkomensafhankelijke percentages Zvw 2022

De Regeling zorgverzekering wijzigt. De bedragen en percentages voor 2022 zijn vastgesteld. De wijzigingsregeling staat in de Staatscourant.