Uitvoering EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De ministerraad heeft ingestemd met de uitvoering van de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.