Werkgever mag pas na twee maanden vragen naar no-riskpolis

De werkgever mag pas na twee maanden vragen of de nieuwe werknemer bij eventuele uitval wegens ziekte een beroep kan doen op de no-riskpolis.