Hoger minimumloon per 1 januari 2022 vastgesteld

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2022 €1.725 per maand, €398,10 per week en €79,62 per dag.