Belastingplan 2022 – derde nota van wijziging: tarieven energiebelasting

De derde nota van wijziging op het Belastingplan 2022 bevat de fiscale uitwerking van de kabinetsbesluitvorming wat betreft de energierekening in 2022.