Nederlands pensioenstelsel niet meer beste van de wereld

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen neemt toe. Ook is Nederland na vier jaar niet langer het beste pensioenstelsel ter wereld.