Diversiteitswet per 2022 – meer vrouwen aan de top

De wet over het quotum en het streefcijfer voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven treedt naar verwachting per 1 januari 2022 in werking.