Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk – parameters en wijzigingen 2022

Staatssecretaris Keijzer informeert over de WBSO in 2022. Zij gaat in op de parameters voor 2022 en de WBSO-wijzigingen in het Belastingplanpakket 2022.