Netto maandsalaris werknemer modaal inkomen stijgt 7,75 euro in 2022

Het netto maandsalaris van een werknemer met een modaal inkomen stijgt in 2022 met 7,75 euro. Dit is een stijging van 0,34 procent.